Coronavirus (COVID-19) Update

Si të gjitha organizatat në këtë mjedis që po zhvillohet me shpejtësi, ne po planifikojmë, adaptojmë dhe zbatojmë masa çdo ditë. Ne ndajmë një interes kolektiv për të minimizuar në mënyrë efektive ndikimet e COVID-19 si për shëndetin dhe mireqendjen e punonjësve tanë dhe të gjithë në komunitetet tona, dhe gjithashtu për vazhdimësinë e biznesit. Deri më tani, zyra jonë është e mbyllur dhe të gjithë punonjësit tanë jane udhëzuar të punojnë nga shtëpite e tyre. Ne gjithashtu kemi anuluar ose shtyrë të gjitha eventet e kompanisë. Siguria është një parim udhëzues per SRP-AE, dhe ne do të vazhdojmë t’i përmbahemi udhëzimeve të Qendrave Shëndetsore për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve për të siguruar shëndet dhe siguri për punonjësit tanë dhe publikun.