Ura dhe Viadukte

Inxhinierët tanë ofrojnë njohuritë e tyre në fushat e mëposhtme të aktivitetit:

 • struktura të urave të reja
 • investigime të urës
 • rivendosje e urës
 • zgjerim i urës
 • struktura mbështetëse
 • mure mbrojtës nga zhurmat
 • metoda inovative të ndërtimit
 • propozime alternative
 • studime
 • diskutimi i varianteve
 • vizualizimi
 • projektim paraprak dhe përfundimtar
 • tenderimi
 • inxhinieri strukturore
 • mbikëqyrje në ndërtim

Projektimi i strukturave të urave për inxhinierët e SRP-AE është shumë tërheqës por edhe i kërkuar. Çmime të ndryshme konkursesh, pjesërisht në bashkëpunim me arkitektë, janë një nxitje për të konsideruar në mënyrë të duhur jo vetëm anën ekonominë, por edhe projektimin e strukturave. Klientët tanë janë administratat e autostradave, autoritetet e ndërtimit të rrugëve, autoritetet lokale dhe hekurudhat gjermane në të gjithë territorin federal, por kohët e fundit edhe jashtë vendit.

Zbatimi i një projekti pilot për testimin e raporteve DIN dhe ZTV-ING, tregon se sa respekt gëzon midis ekspertëve inxhinieria jonë e urave. Përvoja dhe rekomandimet tona kanë ndikuar në standardet dhe rregulloret e reja në inxhinierinë e urave.

Përveç projekteve të tjera pilot, p.sh. një urë prej betoni me performancë të lartë, ne mund të marrim pjesë në një projekt hulumtues rreth urave të betonit pa bashkim.

Referencat Tona ne Ura dhe Viadukte

Më Shumë