dronesurvey


Rehabilitimi i Murit të Qytetit Kronah – Krijimi i një matjeje në përputhje me deformimin përmes rilevimit fotogrametrik
Lexo me Shume

Investigim Fotogrametrik Kronach, Gjermani 2022.
Lexo me Shume
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Lexo me Shume
Parku Kombëtar të Butrintit
Regjistrimin Fillestar të Pronës Nënzonat A3” të ndodhura brenda Parkut Kombëtar të Butrintit
Lexo me Shume