Kanalizime

Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Lexo me Shume

Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Ndotura nga Lungomare deri në Radhimë të Qytetit të Vlorës
Lexo me Shume
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Lexo me Shume
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Lexo me Shume
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit për projektin “Largimi i ujërave të ndotura Kosova I/II”
Lexo me Shume

STUDIM PROJEKTIM I RRJETIT TË KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA TË QYTETIT KAVAJË
Lexo me Shume

PROJEKT ZBATIMI K.U.Z QYTETI BELSH,(LAGJIA HYSAJ),
Lexo me Shume
Spitali Universitar Würzburg; 6. TBM – Zhvillimi Veri-Lindje; Rindërtimi i Linjave të Furnizimit dhe Deponimit, Gjermani
Spitali Universitar Würzburg; 6. TBM – Zhvillimi Veri-Lindje; Rindërtimi i Linjave të Furnizimit dhe Deponimit, Gjermani
Lexo me Shume

Shërbim Konsulence për infrastrukturën e brendshme dhe të jashtme të Zonës së lirë industriale në Jenin
Lexo me Shume

Programi I Infrastrukturës Bashkiake (MIP) II, Faza 3 –Armeni, Furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Lori dhe Nor Akunq
Lexo me Shume