Rilevime Topografike

Hapi i pare i cdo projekti inxhinierik civil eshte njohja e terrenit/mjedisit ne te cilin shtrihet objekti ne fjale.
Rilevimi Topografik perben nje nga shtyllat kryesore te projektimit. Kerkesa per te pasur nje model terreni digjital sa me te ngjashem me relievin real ka bere qe teknologjite topografike te ecin me hapa gjigande. Kompania jone, nderthur teknologjite me moderne te studimeve topografike me eksperiencen disavjecare te inxhinierave tane ne kete fushe per mare si rezultat nje version digjital te terrenit.
Inxhinierët tanë, kryejnë rilevime inxhinierike nga tre njësi fizikogjeografike/fiziologjike të terrenit:

Toke

Toke NGA TOKA

Rlilevime klasike me paisje GNSS dhe Total Station

  • Rilevime topografike
  • Rilevime kadastrale
  • Ngritje bazamentesh gjeodezike
  • Skanimi i objekteve dhe krijimi i PointCloud

Ajer

Ajer NGA AJRI

Survejimet me dron janë e ardhmja e rilevimeve inxhinierike.SRPAE ka realizuar mbi 70 km2 rilevime fotogrametrike.

  • Ortoimazheri
  • Krijimi i DTM dhe DSM
  • Skanimi i objekteve, krijimi i PointCloud/ 3DMesh

Uje

Uje NE UJE

Përveç metodave klasike te batimetrisë (me varka) kompania jonë ofron survejime batimetrike me drona uji.

  • Batimetri
  • Krijimi i modelit 3D me Multi BEAM

Referencat Tona ne Rilevime inxhinierike

Më Shumë