ITUN

Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Lexo me Shume
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Lexo me Shume
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Lexo me Shume