Furnizim Me Uje

Sigurimi i vazhdueshem me furnizim me uje eshte hapi i pare per rritjen e cilesise se jeteses ne ambientin qe na rrethon. Sipas Organizates Shendetesore Botrore te Kombeve te Bashkuara (WHO), me shume se nje bilion njerez ne vende me te ardhura te vogla ose te mesme kane veshtiresi ne sigurimin e ujit te pijshem, higjenen personale dhe perdorimin e perditshem. Ky numer perfaqeson me shume se 20% te popullates ne Toke.
SRP Albanian Engineering shpk deshiron te kontriboje ne permisimin e kesaj situate dhe ofron sherbimet e saje ne lidhje me Furnizimin me Uje si me poshte:

  • Investigime / Analizimi i veprave te marrjes dhe stacione pompash,
  • Zhvillim i zonave te puseve dhe burimeve te tjera ujore,
  • Trajtim Ujrash te pijshem,
  • Stacione Pompimi dhe Rezervuare,
  • Rrjet Shperndarjesh per furnizim me uje (Rrjeti Primar, Secondar, Tercial e deri te lidhjet me shtepite),
  • Programe per zvoglimin e humbjeve

SRP investon shume energji ne investigimin e detajuar per kushtet aktuale te zonses ne studim perpara cdo hapi tjeter per egzekutimin e projektit. Nje rrishikim i detajuar i te gjithe dokumentacionit egzistues dhe percaktimi i kritereve te projektimit (psh. parashikimet e popullesise, kerkesa per uje, koded lokal dhe nderkombetare  etj…) pregaditet, dhe kjo forme eshte baza per nje implementim te suksesshem.

Masat e nevojshme për trajtimin e ujit varen nga burimi i ujit, qëndrueshmëria e ujit të papërpunuar dhe kushte të tjera si klima, etj. Përcaktohen zgjidhje të përshtatshme për të garantuar një siguri, të shëndetshme dhe të qëndrueshme të ujit të pijshëm për publikun.

Analizohen objektet ekzistuese të rrjetit dhe kjo çon në përcaktimin e masave rehabilituese, si dhe propozimet për zgjerimin e rrjetit dhe lehtësirave përkatëse.

Rezultatet e investigimit, programit të zbulimit të rrjedhjes / zvogëlimit të humbjeve, hetimeve të hollësishme hidrogjeologjike dhe gjeoteknike u ofrojnë inxhinierëve tanë informacionin e nevojshëm për të përcaktuar masat përkatëse.

Paketat e modelimit të te rrjeteve te furnizimit me uje përdoren për dimensionimin përfundimtar të rrjetit. Modeli hidraulik zbatohet nga burimi i ujit, nëpërmjet njësisë së impiantit të trajtimit, stacioneve të pompimit dhe rrjetit të transmisionit dhe rezervuarëve në rrjetin primar deri në rrjetin terciar dhe lidhjen e shtëpisë

Referencat Tona ne Furnizim Me uje

Më Shumë