Referenca

Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti Nr 1, Tirane: Faza I – Projektim
Vendndodhja e Projektit: Tirana, Albania
Data Fillim-Mbarim: 01/2022 - 11/2022
Zgjerimi i Qendrës Tregtare të Biçikletave Stadler në Regensburg, Gjermani.
Vendndodhja e Projektit: Regensburg, Germany
Data Fillim-Mbarim: 04/2022 - 08/2022
Rehabilitimi i Murit të Qytetit Kronah – Krijimi i një matjeje në përputhje me deformimin përmes rilevimit fotogrametrik
Vendndodhja e Projektit: Kronach, Gjermani
Data Fillim-Mbarim: 03/2022 - 03/2022
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Ndotura nga Lungomare deri në Radhimë të Qytetit të Vlorës
Vendndodhja e Projektit: Vlore
Data Fillim-Mbarim: 09/2021 - 01/2022
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Vendndodhja e Projektit: Gjilan, Kosovo
Data Fillim-Mbarim: 05/2021 - 12/2021
Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani
Vendndodhja e Projektit: Kups, Germany
Data Fillim-Mbarim: 01/2021 - 12/2021
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Vendndodhja e Projektit: Elbasan & Kukes, Albania
Data Fillim-Mbarim: 09/2021 - 10/2021
Alte Akademie München, Munich,
Vendndodhja e Projektit: Munich, Gjermani
Data Fillim-Mbarim: 06/2021 - 09/2021
Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit për projektin “Largimi i ujërave të ndotura Kosova I/II”
Vendndodhja e Projektit: Prishtine, Kosove
Data Fillim-Mbarim: 05/2021 - 08/2021
Regjistrimin Fillestar të Pronës Nënzonat A3” të ndodhura brenda Parkut Kombëtar të Butrintit
Vendndodhja e Projektit: Ksamil, Albania
Data Fillim-Mbarim: 06/2021 - 07/2021