Struktura dhe Ndertesa

Inxhinierët tanë ofrojnë njohuritë e tyre në fushat e mëposhtme të aktivitetit:

 • ndërtesa banimi dhe administrimi
 • universitete dhe ndërtesa kërkimore
 • shkolla dhe kopshte
 • spitale dhe azile
 • fusha sportive dhe stadiume
 • inxhinieri e veçantë civile
 • godina industriale dhe pajisjet e prodhimit
 • struktura të trajtimit të ujit dhe ujërave të ndotura
 • struktura në rrjetin e kanalizimeve
 • objekte mbrojtës nga përmbytja
 • skela porti
 • ndërtim nën kushte ekzistuese

Kombinime të materialeve ose pjesëve të ndërtimit të përbërë nga guri, betoni, çeliku dhe druri, si dhe betoni i para-pregatitur, ndërtime prej çeliku, ndërtime me elementë prej xham-çeliku ose me membranë mbajtëse kabllore, të cilat përdoren për arsye dizenjimi, ekonomike dhe dobishmërie.

Gjithnjë e më shpesh nuk ka zonë të lirë ndërtimi ose terren të qëndrueshëm. Inxhinierët tanë civilë projektojnë sigurimin e ndërtesave, shtylla përforcuese dhe themele të thella për kushtet më të pafavorshme.

Referencat Tona ne Struktura dhe Ndertesa

Me Shume