Kadastrale

Parku Kombëtar të Butrintit
Regjistrimin Fillestar të Pronës Nënzonat A3” të ndodhura brenda Parkut Kombëtar të Butrintit
Lexo me Shume