Infrastrukture Rrugore

Inxhinierët tanë ofrojnë njohuritë e tyre në fushat e mëposhtme të aktivitetit:

 • planifikim rajonal
 • projektim rrugor
 • planifikim ligjor
 • mbrojtje nga zhurma
 • ndikim mjedisor
 • projektim paraprak dhe përfundimtar
 • tenderim
 • studime
 • diskutim i varianteve
 • llogaritje të sakta teknike
 • hartat e rrjetit të zhurmës
 • metoda speciale për stabilizimin e tokës
 • mbikëqyrje

Zonat e mbrojtura ekzistuese na detyrojnë të hartojmë rrugë nëpër deponë, këneta dhe male. Kullimet vertikale, ngjeshja intensive dinamike, sigurimi i shkëmbinjve, etj. përdoren gjithnjë e më shumë. Përveç projektimit të rrugës, ne mund të ofrojmë gjithashtu shërbime survejimi, planifikim mjedisor dhe hartimin e strukturave të mbrojtjes nga zhurma, vendet pushuese dhe pistat garuese.

Referencat Tona ne Infrastrukture Rrugore:

Me Shume