Eficense Energjitike

SRP AE ofron sherbimet e saje ne auditimin energjitik ne ndertesa. Ne projektimin e objekteve dhe masat rehabilituese per rritjen e eficenses energjitike

Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti nr 1 – Tirane
Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti Nr 1, Tirane: Faza I – Projektim
Lexo me Shume