Planifikim Urban

Shndërrimi i Shkodrës në një qendër banimi të banueshme, pa trafik, pa kaos, ku lëvizshmëria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve.
Strategjia e Parkimit, Studimi i Lëvizshmërisë, Qyteti i Shkodrës
Lexo me Shume