WWTP

Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
WWTP Design from SRP Albanian Engineering team
Read More
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Gjilan Wastewater Development Project
Read More
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Read More