Niederndorf substation

Nënstacioni në Niederndorf, Zgjerimi i Ndërtesës së Panelit të Kontrollit, Gjermani

Leave a Reply