kups

Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani