Industrial Building

Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Read More
Spitali Universitar Würzburg; 6. TBM – Zhvillimi Veri-Lindje; Rindërtimi i Linjave të Furnizimit dhe Deponimit, Gjermani
University Hospital Würzburg; 6. TBM – Development North-East Reconstruction of the Supply and Disposal Lines, Germany
Read More

Niederndorf substation; Extension of the Switching Center
Read More

New construction of a truck workshop with office building, Nußdorf, Germany
Read More