Kindergarten and Schools

Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti nr 1 – Tirane
Energy Efficiency Rehabilitation Programme Student City I, Tirana: Phase I – Design
Read More
Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani
Construction of the New Building of Elementary School of Küps, Germany
Read More

Extension of Mitwitz Kindergarten, DE
Read More