Energy Efficiency

SRP AE ofron sherbimet e saje ne auditimin energjitik ne ndertesa. Ne projektimin e objekteve dhe masat rehabilituese per rritjen e eficenses energjitike

Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti nr 1 – Tirane
Energy Efficiency Rehabilitation Programme Student City I, Tirana: Phase I – Design
Read More