Urban Mobility

Shndërrimi i Shkodrës në një qendër banimi të banueshme, pa trafik, pa kaos, ku lëvizshmëria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve.
Parking Strategy, Mobility Study, City of Shkodra
Read More