Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti nr 1 – Tirane
Energy Efficiency Rehabilitation Programme Student City I, Tirana: Phase I – Design
Read More

Extension of the Bicycle Center Stadler in Regensburg, Germany
Read More

Rehabilitation of the City Wall of Kronach – Creation of a deformation-compliant measurement through photogrammetric survey
Read More

The construction/reconstruction of the Sewerage Network of the wastewater from Lungomare to city of Vlora
Read More
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Gjilan Wastewater Development Project
Read More
Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani
Construction of the New Building of Elementary School of Küps, Germany
Read More
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Read More

Alte Akademie München, Munich, Germany
Read More
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Read More
Parku Kombëtar të Butrintit
Cadastral Topographic Survey Service for the “Initial Property Registration of Sub- Zones A3” located within the Butrint National Park territory
Read More