Internship

 • Internship
 • Tirane

Website Srp Albanian Engineering

SRP Albanian Engineering mirëpret Studente te inxhnierise se ndertimit të bëjnëpraktikën ose semestrin praktik të studimit në SRP-AE. Kjo është një mënyrë prezantimi me njëri-tjetrin, njohje e cila mund të rezultojë në një pozitë të përhershme pas diplomimit.

Te gjithe te interesuarit te aplikojne.

  A. INFORMACION PERSONAL

  BeqarMartuar


  PoJo
  B. EDUKIMI DHE AFTESI TE TJERA PROFESIONALE


   Gjermanisht

  E Folur

  E Shkruar

  E Lexuar

   Anglisht

  E Folur

  E Shkruar

  E Lexuar

  C. INFORMACION RRETH KERKESAVE TE PUNESIMIT
  Full TimePart Time


  PoJo