Project Title: Campus One, Aschheim-Dornach
Company

SRP

ALBANIAN ENGINEERING
Project Location Project Budget SRPAE Share Involved Staff
Munich, Gjermani - % 6
Employer Name Fund Source Start-End Date Partner
BPR Dr.Schapertons Consult 01/2020 - 09/2020
Project Description

Kompleksi i zyrave në lindje të Mynihut u ndërtua në fillim të viteve 1990. Tani ndërtesa ekzistuese e këtij kompleksi me më shumë se 40,000 m2 hapësirë ​​zyre në pronën Campus One në Aschheim-Dornach në Bavari, do të rikonceptohet, rikonstruktohet dhe zgjerohet, sipas një plani fleksibël të rindarjes së hapësirave që i përshtatet nevojave të qiramarrësve të rinj. Kompleksi përbëhet nga 5 kate mbi tokë dhe 1 kat nëntokë.

Services Provided by the consultand

SRP Albanian Engineering është përgjegjëse për hartimin e Projektit të Zbatimit në përputhje të plotë me Standardet Gjermane të Projektimit dhe Eurokodeve. Projekti i detajuar i kompleksit përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për Kontraktorin që do të zhvillojë punimet civile. Projekti i Zbatimit përmban vizatimet e plota të zbatimit, dokumentacionin, raportet dhe çdo informacion të nevojshëm për të realizuar ndërtimin e objekteve në përputhje me projektin bazë.
Shërbimet specifike të ofruara:
• Përgatitja e materialit të projektit, ku përfshihen planet e detajuara të armimeve të elementeve strukturore të objekteve.