Ura dhe Viadukte


Rehabilitimi i Urës së Rodacher Strasse Coburg, Gjermani
Lexo me Shume

Sistemi i Urave të Parapërgatitura mbi Lumin Moust, Mongoli
Lexo me Shume

Projekt Zbatimi i Urës Elster
Lexo me Shume
HJULSTA SÖDRA, STOCKHOLM, SWEDEN
E4 Bypass i qytetit të Stokholmit, Kryqëzimi jo në nivel i Hjulsta Södra, Suedi
Lexo me Shume