Furnizim Me uje

STUDIM – PROJEKTIM I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE VAJZË, RAMICË, VELCË, TREBLOVË
STUDIM – PROJEKTIM I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE VAJZË, RAMICË, VELCË, TREBLOVË
Lexo me Shume
STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLËM , GJIROKASTER
STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLËM , GJIROKASTER
Lexo me Shume

PROJEKTIM I UJËSJELLËSVE, BASHKIA BERAT
Lexo me Shume
Spitali Universitar Würzburg; 6. TBM – Zhvillimi Veri-Lindje; Rindërtimi i Linjave të Furnizimit dhe Deponimit, Gjermani
Spitali Universitar Würzburg; 6. TBM – Zhvillimi Veri-Lindje; Rindërtimi i Linjave të Furnizimit dhe Deponimit, Gjermani
Lexo me Shume

Hidroçentralet Seka-Zais
Lexo me Shume

Studimi Fizibilitetit, Projekt Zbatimi & ESMP, Mbikqyrje për Implementimin e një sistemi presioni për zonën pilot të Divjakës.
Lexo me Shume

Shërbim Konsulence për infrastrukturën e brendshme dhe të jashtme të Zonës së lirë industriale në Jenin
Lexo me Shume

Programi I Infrastrukturës Bashkiake (MIP) II, Faza 3 –Armeni, Furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet Lori dhe Nor Akunq
Lexo me Shume