Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti nr 1 – Tirane
Programi i Rehabilitimit te Eficences se Energjise ne Godinat e Qytetit Studenti Nr 1, Tirane: Faza I – Projektim
Lexo me Shume

Zgjerimi i Qendrës Tregtare të Biçikletave Stadler në Regensburg, Gjermani.
Lexo me Shume

Rehabilitimi i Murit të Qytetit Kronah – Krijimi i një matjeje në përputhje me deformimin përmes rilevimit fotogrametrik
Lexo me Shume

Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Ndotura nga Lungomare deri në Radhimë të Qytetit të Vlorës
Lexo me Shume
Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Lexo me Shume
Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani
Ndërtimi i godinës së re të Shkollës Fillore të Küps, Gjermani
Lexo me Shume
Projektim ITUN nga skuadra e SRP Albanian Engineering
Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Qytetit të Kukësit dhe të Zonave Informale, Bashkia Elbasan
Lexo me Shume

Alte Akademie München, Munich,
Lexo me Shume
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit për projektin “Largimi i ujërave të ndotura Kosova I/II”
Lexo me Shume
Parku Kombëtar të Butrintit
Regjistrimin Fillestar të Pronës Nënzonat A3” të ndodhura brenda Parkut Kombëtar të Butrintit
Lexo me Shume