Fushat e veprimtarise

Konsulence Inxhinierike ne Fushen e Furnizimit me Uje

Furnizim Me Uje

Sigurimi i vazhdueshem me furnizim me uje eshte hapi i pare per rritjen e cilesise se jeteses.

Lexo me shume

Konsulence Inxhinierike ne Kanalizimeve dhe impianteve te ujrave te perdorur

Kanalizime / Impiante Trajtimi

Kushtet e një jetese të shëndetshme për publikun mund të garantohen më së miri me sigurimin e rrjeteve të kanalizimeve efektive dhe të besueshme.

Lexo me shume

Konsulence Inxhinierike ne Fushen e Infrastruktures rrugore

Infrastrukture Rrugore

Zonat e mbrojtura ekzistuese na detyrojnë të hartojmë rrugë nëpër deponë, këneta dhe male. Kullimet vertikale, ngjeshja intensive dinamike, sigurimi i shkëmbinjve, etj.

Lexo me shume

Konsulence Inxhinierike ne Fushen e Furnizimit me Uje

Struktura/Ndertesa

Kombinime të materialeve ose pjesëve të ndërtimit përdoren për arsye dizenjimi, ekonomike dhe dobishmërie.

Lexo me shume

Konsulence Inxhinierike ne Fushen e Projektimit te Urave

Ura dhe Viadukte

Projektimi i strukturave të urave për inxhinierët e SRP-AE është shumë tërheqës por edhe i kërkuar.

Lexo me shume

Ndertim dhe hostim faqe Interneti

Teknologji Informacioni

Qasja gjeografike ndaj menaxhimit të të dhënave po transformon mënyrën e funksionimit të organizatave.

Lexo me shume