Mechanical Engineer

 • Full Time
 • Tirane

SRP Albanian Engineering

Konsulence Inxhinierike

SRP Albanian Engineering kërkon të punësojë Inxhinier Mekanik, profili Energjitik që të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 1. Të këtë Diplomë Universitare në Inxhinieri Mekanike.
 2. Duhet të ketë njohuri shumë të mira të platformës Autodesk, veçanërisht Autocad. Çdo software tjetër përbën avantazh.
 3. Njohuri shumë të mira të Normave Evropiane të Projektimit.
 4. Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze, përbën avantazh njohja e gjuhës Gjermane.
 5. Të jetë i aftë për të punuar në grup dhe i përgjegjshëm për të përmbushur detyrat e dhëna. 

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

 1. Realizimi i Projekteve MEP për të cilat shoqëria ofron konsulencë.

Të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e aplikimit.

  A. INFORMACION PERSONAL

  BeqarMartuar

  PoJo  B. EDUKIMI DHE AFTESI TE TJERA PROFESIONALE


   Gjermanisht
  E Folur
  E Shkruar
  E Lexuar
   Anglisht
  E Folur
  E Shkruar
  E Lexuar

  C. INFORMACION RRETH KERKESAVE TE PUNESIMIT
  Full TimePart Time

  PoJo